Hakkımızda

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi (Kuluçka), 2014’te İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) altında kuruldu.

STÇM bünyesinde faaliyetlerine devam eden STK Eğitim ve Araştırma Birimi, Gençlik Çalışmaları Birimi ve Çocuk Çalışmaları Birimi’nin sivil alandaki tecrübesiyle yine 2014 yılında faaliyetine başlayan Sivil Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın akademik yaklaşımını arkasına alarak kurulan Sosyal Kuluçka, İstanbul’da hak temelli çalışan STK ve yurttaş girişimlerinin yenilikçi bir metodolojiyle kapasite gelişimlerine destek oluyor. İlgili Birim’lerin çalışanları da Kuluçka’nın faaliyetlerine destek veriyor.

Kuluçka’nın ekibinde Esra Berberoğlu ve Yörük Kurtaran yer alıyor. Sürece Laden Yurttagüler, Nurhan Yentürk , Halil Öz, Merve Seda Çevik, Burcu Oy, Gözde Durmuş destek veriyor.

Devam Eden Projeler

1 – Sosyal Kuluçka Destek Programı :

Sosyal Kuluçka Merkezi, İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul desteği ile İstanbul’da bulunan, zarar görebilir ve  hassas gruplar alanında çalışan (çocuk, kadın, engelli, mülteci, etnik azınlıklar, LGBTİ gibi sosyal desteğe ihtiyacı olan)  STK’ların ve yurttaş girişimlerinin kurumsal yapılarını stratejik olarak geliştirmeye destek olmak amacıyla “genel kapasite gelişimi” programı yürütmektedir.

Program, Ocak 2019 ve Mayıs 2019 arasında toplam 4 ay sürecektir.

Programa katılan kurumlara sağlanacak imkanlar:

  • Sosyal Kuluçka Merkezi çalışanlarından danışmanlık,
  • Kurumun ihtiyacına yönelik uzmanlığı bulunan bir mentor ile eşleşme,
  • Sosyal Kuluçka Merkezi’nde ofis alanı,
  • Eğitimleri/toplantıları desteklemek amacıyla atölyeler,
  • Alanda çalışan deneyimli örgütlere yapılacak çalışma ziyaretlerine katılma.

2 – Mentorluk Eğitimi ve Kuluçka Destek Programı:

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen  “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK’lar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve tüzel kişiliğe sahip olmayan sivil oluşumların kapasitelerinin gelişimine destek vermek üzere “genel kapasite gelişimi” programıdır.

Ayrıca proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin gelişimine destek vermek üzere yeni mentorların katılımı için mentorluk eğitimi gerçekleştirilecektir.

Program, Mart 2019 ve Eylül 2019 arasında toplam 6 ay sürecektir.