Skip to main content

2014 Aralık ayından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi bugüne kadar 81 sivil toplum kuruluşu (STK) ve tüzel kişiliğe sahip olmayan sivil oluşumlarına (inisiyatif, platform vb.) doğrudan kuluçka hizmeti sunarak kurumsal gelişimine destek oldu.

Bu destekler çeşitli atölyelere katılımdan danışmanlığa, fiziki mekan olanağı sağlamaktan eğitimlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti. Bunlara ek olarak Sosyal Kuluçka Merkezi 2014’ten beri mentorlarla desteklediği tematik kuluçka programları da yürütmektedir.

Bu çerçevede Sosyal Kuluçka Merkezi, İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul desteği ile ikinci kez İstanbul’da bulunan, zarar görebilir ve  hassas gruplar alanında çalışan (çocuk, kadın, engelli, mülteci, LGBTİ gibi sosyal desteğe ihtiyacı olan)  STK’ların ve tüzel kişiliğe sahip olmayan sivil oluşumların (inisiyatif, platform vb.)  kurumsal yapılarını stratejik olarak geliştirmeye destek olmak amacıyla “genel kapasite gelişimi” programına başlıyor.

Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin tüm faaliyetlerini içeren faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

  • PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Program, zarar görebilir ve  hassas gruplar alanında çalışan STK’ların ve tüzel kişiliğe sahip olmayan sivil oluşumların önceliklerini belirlemelerini sağlayarak kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla hayata geçiriliyor. Kurumların kendilerine odaklanmaları sağlanarak hem kurum içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de örgütsel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Böylece farklı sosyal sorunlara yönelik farklı çözümler üreten birlikteliklerin sayısının artmasına katkı yapılacak; toplumda ve sivil toplum düzleminde çok seslilik ve sorun çözme becerisinin artması için demokratik bir kültürün gelişmesi teşvik edilmiş olacaktır. 

  • PROGRAM HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Program, Mayıs 2019 ve Eylül 2019 arasında toplam 4 ay süre ile gerçekleştirilecektir. 

  • BAŞVURANLARDA ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

Zarar görebilir ve  hassas gruplar alanında (çocuk, kadın, engelli, mülteci, LGBTİ gibi sosyal desteğe ihtiyacı olan gruplar)  çalışıyor olmak,

– Kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğe sahip olmak (dernek, vakıf, vb.) ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan ve bir sosyal sorunu çözmeye yönelik faaliyet yürüten bir yurttaş girişimi olmak,

– Tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın ilgili sivil girişim bünyesindeki ekibin en az 1 yıldır beraber çalışıyor olması,

–  Tüzel kişiliği olmayan sivil girişimlerin en az 5 kişilik bir ekibe sahip olması 

– Programın faaliyetlerine sürekli olarak katılacak iki kişinin bulunması,

Program döneminde ekibin (Mayıs – Eylül 2019) İstanbul’da bulunması (çalışılan konu/hedef kitle İstanbul dışında olabilir),

– Tüm ekibin Mayıs – Eylül 2019 döneminde program bünyesinde odaklanılacak konulara  yönelik motivasyon, zaman ve kapasiteye sahip olması,

– Hak temelli bir yaklaşımla sosyal sorunların çözümüne odaklanılması.

– Kurumun ihtiyaçlarıyla Sosyal Kuluçka Merkezi’nin sağlayacağı katkıların örtüşüyor olması.

  • PROGRAM NASIL BİR YAKLAŞIMLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR?

Her kurumdan en az iki kişinin Sosyal Kuluçka Merkezi etkinliklerine katılarak (toplantı, atölye/eğitim saatleri çalışan dostu biçimde kurgulanmaktadır) kurum ile Kuluçka Merkezi arasındaki ilişkiyi yürütmeleri beklenir. Ayrıca bu katılımcılar, kendi kurumlarının gelişimleriyle ilgili ihtiyaçlarını ortaya çıkartmalarına yönelik desteklenecek, her kurumun kendi çıkardığı ihtiyaçlardan birine odaklanılarak ilgili bir mentor ile eşleşmeleri sağlanacaktır.

Süreç, Sosyal Kuluçka Merkezi çalışanları ve diğer uzmanların hayata geçireceği atölyelerle desteklenecektir. Atölyeler konuyla ilişkili strateji geliştirme, kurum içi karar verme süreçleri, örgüt yönetimi, proje yönetimi, iletişim, kaynak geliştirme ve savunuculuk gibi konularda olacaktır. 

Kurumlar kendi belirledikleri zaman aralığında mentorlarla üzerinde çalışmak istedikleri konu çerçevesinde toplantılar düzenleyerek süreci ilerletecektir. 

Bu çalışmalara ek, gerekiyorsa, kuruma özel farklı eğitim, vb. olanaklarının tasarlanması ve uygulanması da sağlanabilir. 

Yapılacak değerlendirme sonucu programa 10 STK/yurttaş girişimi kabul edilecektir.

  • SAĞLANACAK İMKANLAR NELERDİR?

– Sosyal Kuluçka Merkezi çalışanlarından danışmanlık,

– Kurumun ihtiyacına yönelik uzmanlığı bulunan bir mentor, 

– İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’ndeki Sosyal Kuluçka Merkezi’nde ofis alanı,

– Kurumların ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve atölyeler,

– Hukuki destek ağından yararlanma,

  • NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?

İlgilenenlerin başvuru formunu doldurarak 1 Nisan 2019 saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekmektedir. Sonuçlar, 15 Nisan 2019 tarihinde e-posta ile açıklanacaktır.

Başvuru süresinden sonra gönderilen başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru ve diğer sorularınız için sosyalkulucka@bilgi.edu.tr adresine mail atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız