Skip to main content

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 2022 Başvuru Çağrısı

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerini (tüzel kişiliği olan veya olmayan) desteklemek için Mayıs  – Aralık 2022 dönemi başvurularını almaya başladı!

2014 Aralık ayından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi bugüne kadar 13 Kuluçka Dönemi kapsamında 125 sivil toplum örgütüne doğrudan kuluçka hizmeti sunarak örgütsel gelişimine destek oldu.

Bu destekler çeşitli atölyelerden danışmanlığa, mekan kullanımı sağlamaktan eğitimlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti. Bunun yanı sıra 2014’ten beri mentorlarla desteklenen Kuluçka Kapasite Gelişim Programları da yürütülmektedir.

Bu çerçevede Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile hak temelli STÖ’lerin organizasyonel yapılarını stratejik olarak geliştirmeye destek olmak amacıyla yeni bir Kapasite Gelişim Programına başlıyor.

2022 döneminde, hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin (dernek, vakıf, kooperatif veya tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatifler, vb.) örgütsel kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program dahilinde, gençlik ve/veya çevre koruma alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin başvuruları önceliklendirilecektir. Program, Türkiye’deki bütün illerden başvuruya açıktır.

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin tüm faaliyetlerini içeren faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Program, hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin – gençlik  ve/veya çevre koruma alanında çalışmalar yürüten STÖ’ler önceliklendirilecektir – örgütsel ihtiyaçlarını belirlemelerini sağlayarak kapasitelerini geliştirmelerini desteklemeyi amaçlar. STÖ’lerin kendilerine odaklanmaları sağlanarak hem örgüt içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de örgütsel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Böylece farklı sosyal sorunlara yönelik farklı çözümler üreten birlikteliklerin sayısının artmasına katkı yapılacak; toplumda ve sivil toplum düzleminde çok seslilik ve sorun çözme becerisinin artması için demokratik bir kültürün gelişmesi teşvik edilmiş olacaktır.

PROGRAM HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Program Mayıs – Aralık 2022 arasında çevrim içi olarak dijital araçlar ve uygulamalar ile gerçekleştirilecektir.

BAŞVURANLARDA ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

– Hak temelli bir yaklaşımla sosyal sorunların çözümüne odaklanılması,  (Gençlik  ve/veya çevre koruma alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin başvuruları önceliklendirilecektir.)

– Kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğe sahip olmak (dernek, vakıf, vb.) ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan ve bir sosyal sorunu çözmeye yönelik faaliyet yürüten bir sivil inisiyatif olmak,

– Tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın ilgili sivil oluşum bünyesindeki ekibin en az 1 yıldır beraber çalışıyor olması,

–  Tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatiflerin en az 5 kişilik bir ekibe sahip olması

– Programın faaliyetlerine düzenli olarak katılacak iki kişinin bulunması,

– Tüm ekibin Mayıs – Aralık 2022  döneminde program bünyesinde odaklanılacak konulara  yönelik motivasyon, zaman ve kapasiteye sahip olması,

– Örgütün ihtiyaçlarıyla Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin sağlayacağı katkıların örtüşüyor olması.

 PROGRAM NASIL BİR YAKLAŞIMLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR?

2022 Kuluçka Dönemi dijital araçlar kullanılarak çevrim içi bir program olarak gerçekleşecektir.

Her STÖ’den en az iki kişinin Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin çevrim içi etkinliklerine katılarak (Toplantı, atölye/eğitim saatleri çalışan dostu biçimde kurgulanmaktadır.) ekipleri ile Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi arasındaki ilişkiyi yürütmeleri beklenir. Ayrıca bu katılımcılar, kendi STÖ’lerinin gelişimleriyle ilgili ihtiyaçlarını ortaya çıkartmalarına yönelik desteklenecek, her STÖ’nün kendi belirlediği ihtiyaçlardan birine odaklanılarak ilgili bir mentor ile eşleşmeleri sağlanacaktır. STÖ’ler, kendi belirledikleri zaman aralığında mentorlarla üzerinde çalışmak istedikleri konu çerçevesinde çevrim içi toplantılar düzenleyerek süreci ilerletecektir.

Süreç, Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi ekibi ve diğer uzmanların hayata geçireceği çevrim içi atölyelerle desteklenecektir. Atölyeler konuyla ilişkili strateji geliştirme, örgüt içi karar verme süreçleri, örgüt yönetimi, proje yönetimi, iletişim, kaynak geliştirme, savunuculuk ve yerel katılım gibi çeşitli konularda olabilir. Atölye programı, bahsedilen kapasite geliştirme başlıkları altında, program içinde yer alan sivil toplum örgütlerinin ortaklaşan ihtiyaçlarına göre şekillenecektir.

Bu çalışmalara ek olarak gerekli olduğu durumlarda STÖ’ye özel farklı destek mekanizma ve araçları geliştirilebilir. Yapılacak değerlendirme sonucu programa 12 sivil toplum örgütü kabul edilecektir.

SAĞLANACAK İMKANLAR ve KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER NELERDİR?

İmkanlar;

– STÖ’nün ihtiyacına yönelik uzmanlığı bulunan bir mentor desteği,

(6 ay boyunca ayda ortalama 8 saat mentorla birlikte çalışma) 

– Örgütsel ihtiyaçlara yönelik online atölye ve toplantılar,

(6 ay boyunca toplam 20 atölye) 

– Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi ekibinden danışmanlık,

– Hukuki destek ağından yararlanma

 Beklentiler;

-Programa katılım için başvurudan STÖ’nün haberdar olması,

-Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi ile süreci takip etmek, bu süreçte beklenilen bilgilendirme ve raporlamayı zamanında gerçekleştirmek.

-Mentorla birlikte çalışma sürecini gerçekleştirmek,

-Çevrim içi toplantı ve atölyelere düzenli katılım,

-Çevrim içi programa katılım için gerekli dijital araçların kullanımına uygun teknik alt yapıya sahip olunması (Program, çevrim içi bir platform üzerinden yürütülecek, video özelliği bulunan iletişim ve katılım araçları kullanılacaktır. Kullanılacak çevrim içi platform ve uygulamalar Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından sağlanacaktır. Bu araçların kullanımı için herhangi bir ücretli üyelik gerekmemektedir. Kullanılacak çevrim içi araçların ve uygulamaların verimliliği açısından kablolu ya da kablosuz internet bağlantısı ve mobil cihazlar yerine bilgisayar kullanımı önerilmektedir.)

NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?

İlgilenenlerin aşağıdaki başvuru formunu doldurarak 18 Nisan 2022 tarihi saat 23.59’a kadar göndermeleri gerekmektedir.

Sonuçlar 9 Mayıs  2022 tarihinde açıklanacaktır.

Başvuru süresinden sonra gönderilen başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru ve diğer sorularınız için sosyalkulucka@bilgi.edu.tr  adresine e-posta atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru formundaki sorulara, başvuruyu gerçekleştirmeden ulaşmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Formu için Tıklayınız.